Annemle Oyun Oynuyorum

Anneler ile çocukların bir arada bulunduğu sosyal uyum çalışmaları; anne ve çocukların sosyal aktiviteler desteğiyle, bulundukları çevrelere uyum sürelerini kolaylaştırmak adına katkı sağlamaktadır.

Aileler Arası Etkileşim Amaçlandı
Bu etkinlikte; ailelerin birbirleri ile etkileşim içerisinde bulunmalarını, ortaya çıkardıkları sanat ürünlerini değerlendirmelerini ve birbirlerini desteklemeleri amaçlandı. Aileler arası etkileşimi destekleyen sanat çalışması çocukların uyum sürecine katkı sağladı.

GIZ desteği ile yapılan çalışmalarımız ilerleyen süreçte farklı içerikler ile devam edecektir.