Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi

Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi
Anne ve Çocuk Sağlığı Projesi kapsamında, yeni annelere ve anne adaylarına bebek bakımı ve gelişimiyle ilgili alanlarda kapsamlı eğitimler verilerek, ailelerin bilinçlendirilmesi ve eksik oldukları alanlarda farkındalık kazanmaları planlanmaktadır. Düzenlenen eğitimler aktiviteler ve saha çalışmalarıyla pekiştirilerek yararlanıcıların edindiği bilgilerin kalıcı olması hedeflenmektedir. Proje ile 1600 hane ziyareti gerçekleştirerek toplamda 200 ailenin bu çalışmadan yararlanması sağlanacaktır.

Hane Ziyaretleri ile Anne ve Anne Adaylarını Bilgilendirme
0-3 yaş arası mülteci çocukların gelişimlerine katkıda bulunmak için uzmanlar eşliğinde, hane ziyaretleri ile anne ve anne adaylarını bilgilendirmeyi temel almaktadır. Proje kapsamında sosyal hizmet uzmanları, doğum yapmak üzere veya yeni doğum yapmış olan genç mülteci ebeveynleri düzenli aralıklarla ziyaret etmekte, doğum sonrası beslenme, doğum sonrası depresyon, çocuk ve beyin gelişimi, olumlu ilişkiler kurma ve bağlanma, dil gelişimi, bebek ile iletişim kurma ve olumlu davranışları destekleme konusunda farkındalık arttırma oturumları gerçekleştirmektedirler.