ANNE-BEBEK SAĞLIĞI PROJESİ

ANNE-BEBEK SAĞLIĞI

0-3 yaş arası çocuklara ve annelere yönelik

Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Bernard van Leer Vakfı tarafından finanse edilen Anne Bebek Destek Projesi, 0-3 yaş arasındaki çocuklarının gelişimini destekleyen, anne ve anne adaylarına yönelik psikososyal destek sağlama çalışmasıdır. Bu çalışma Mülteciler Derneği tarafından GIZ CLIP projesi kapsamında 2 sosyal çalışmacı ve 1 süpervizörden oluşan 3 kişilik bir ekiple sığınmacılara yönelik olarak yürütülmektedir.

Yararlanıcılar Mülteciler Derneğinde görev yapmakta olan sosyal çalışmacıların yönlendirmeleri çalışmaya dahil edilmektedir. Projede ilk gebeliği olan annelere öncelik verilmektedir. Projeye dahil olan kadınlar gebeliğinin 7.ayından itibaren takip edilmeye başlanmaktadır. Sığınmacı kadınlara yönelik gerçekleştirilen bu çalışma; gebe annelerin doğumdan önce bir kez, doğumdan sonra her 15 günde bir olmak üzere, bebek 18 aylık olana kadar ev ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Doğum öncesi ziyaretlerde, yararlanıcıya psikososyal destek sağlanmakla birlikte, beslenme, doğuma hazırlık, anne-bebek gelişimine destek, lohusa depresyonunu önlemeye yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır. Her ev ziyaretinde bebeğin ayına göre ne tür gelişimler gösterebileceğine dair bilgiler içeren broşürler paylaşılmaktadır.

Doğum sonrası ilk ziyarette bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kit ile ziyaret yapılmalıdır. Takip eden ziyaretlerde ilk 6 ayda; anne-bebek arasında güvenli bağ kurulması desteklenmekte, bebek gelişimi ve anne sütünün önemi vurgulanmaktadır. İlk 6 ay sonrası ziyaretler de ise; ek gıdaya geçiş süreci, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Çalışmanın 0-3 yaş arasındaki çocukları temel almasının nedeni; çocukların bu dönemde beyin gelişimlerinin yüzde 80’inin tamamlanmasıdır. Bu süreçte ebeveyni ile çocuk arasındaki güvenli bağlanma, zengin bir dil çevresi, oyun ve keşif deneyimleri büyük önem taşımaktadır. Anne baba tarafından bu konularda desteklenen çocukların ileriki yaş dönemlerinde problem çözme becerilerinin, kişiler arası iletişiminin ve akademik başarısının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde çocuklar için ebeveynlerle birlikte su şişesi, şişe kapakları, saklama kapları ve mandal gibi her evde bulunabilecek malzemelerden oyuncaklar yapılmaktadır. Burada amaç çocuklara pahalı oyuncaklar almadan da onun gelişimini sağlayacak oyunlar üretebilmektir. Kimi zaman ise bebeğin zihinsel ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik oyuncaklar ebeveynlerle paylaşılmaktadır.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Rehabilitasyon birimi faaliyetlerine ilişkin istatistiksel veriler.

0
Projedeki Aile Sayısı
0
Projedeki Bebek Sayısı
0
Aile Ziyaret Sayısı