ANNE-BEBEK SAĞLIĞI PROJESİ

Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen, Bernard van Leer Vakfı tarafından finanse edilen ve yerel halka yönelik olan Anne Bebek Destek Projesi, 0-3 yaş arasındaki çocuklarının gelişimini destekleyen, anne ve anne adaylarına yönelik psikososyal destek sağlama çalışmasıdır. Bu çalışma Mülteciler Derneği RGW Maternal Newborn Health Program projesi kapsamında 3 sosyal çalışmacıdan oluşan bir ekiple sığınmacılara yönelik olarak yürütülmektedir. Çalışma sığınmacılara uygun olacak şekilde uyarlanmış ve çocuk takibi 0-1 yaş arası olacak şekilde değiştirilmiştir.

Yararlanıcılar Mülteciler Derneğinde görev yapmakta olan sosyal çalışmacıların yönlendirmeleri ile çalışmaya dahil edilmektedir. Projede ilk gebeliği olan annelere öncelik verilmektedir. Projeye dahil olan kadınlar gebeliğinin 7.ayından itibaren takip edilmeye başlanmaktadır. Sığınmacı kadınlara yönelik gerçekleştirilen bu çalışma; gebe annelerin doğumdan önce ayda bir kez, doğumdan sonra her 15 günde bir olmak üzere, bebek 12 aylık olana kadar ev ziyaretleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Doğum öncesi ziyaretlerde, yararlanıcıya psikososyal destek sağlanmakla birlikte, beslenme, doğuma hazırlık, anne-bebek gelişimine destek, lohusa depresyonunu önlemeye yönelik bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Her ev ziyaretinde bebeğin ayına göre ne tür gelişimler gösterebileceğine dair bilgiler içeren broşürler ve aya uygun oyuncaklar paylaşılmaktadır. Doğum sonrası ilk ziyarette bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir kit ile ziyaret yapılmaktadır . Takip eden ziyaretlerde ilk 6 ayda; anne-bebek arasında güvenli bağ kurulması desteklenmekte, bebek gelişimi ve anne sütünün önemi vurgulanmaktadır. İlk 6 ay sonrası ziyaretler de ise; ek gıdaya geçiş süreci, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini destekleyecek bilgilendirmeler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde çocuklar için ebeveynlerle birlikte su şişesi, şişe kapakları, saklama kapları ve mandal gibi her evde bulunabilecek malzemelerden oyuncaklar yapılmaktadır. Burada amaç çocuklara pahalı oyuncaklar almadan da onun gelişimini sağlayacak oyunlar üretebilmektir. Kimi zaman ise bebeğin zihinsel ve ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik oyuncaklar ebeveynlerle paylaşılmaktadır.