Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
Almanca
İngilizce
Facebook
Twitter
instagram
Google Plus
Youtube
 

Mülteci ÇocukSosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların ailelerden ayrılmadan yanlarında bakımına imkan sağlanması amacıyla yapılan ekonomik destek ile bu ailelere verilen psiko-sosyal desteğe Sosyal ve Ekonomik Destek denir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Türk ailelerine sağladığı bu destek, 2016 yılı Haziran ayından itibaren geçici koruma kapsamında kimliği olan göçmenlere de sunulmaya başlanmıştır.

SED Yardımı için Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal ekonomik düzeyi düşük olan, geçici koruma kimliğine sahip olup Sultanbeyli ilçesi içerisinde ikamet eden aileler SED yardımına başvuru yapabilirler.

Kimler SED Yardımından Yararlanabilir?
Ailede içerinde yaşayan çocukların eğitim, sağlık, barınma ve ekonomik şartları incelenerek, ihtiyaç duyulan alanda tedbir uygulanmaktadır. SED yardımından faydalanacak aileler sosyal çalışmacı tarafından incelenip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı komisyonuna sunulur. Komisyonun uygun karar vermesi sonucuaileye SED yardımı bağlanır.

SED Yardımı Başvuru Sayısı:
22 Mart 2017 tarihi itibarıyle Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 1.500 geçiçi koruma kapsamındaki kişi başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular aile bazında alınmış olup 362 aile sosyal çalışmacılar tarafından incelenmiş ve 340 aileye komisyon kararıyla SED bağlanmıştır. 340 aile içerisinde 146 çocuk adına eğitim tedbiri, 20 çocuk adına sağlık tedbiri, 2 çocuk adına barınma tedbiri ve 1 çocuk adına da danışmanlık tedbiri alınmıştır.

SED Yardımı Ne Kadar Süreyle Alınabiliyor?
SED yardımı alan kişi en kısa 1 yıl süreli destek almaktadır. Desteğin devamlılığına 3 ayda bir yapılan denetimler sırasında karar verilmekte ve komisyon onayına sunulmaktadır.

SED Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?
Ailenin ilk görüşme sırasında verdiği bilgiler ile kontroller sırasındaki durumun çelişmesi, dosya başlangıcında belirtilen ikamet adresinden taşınması ve bilgi vermemesi, sosyal ekonomik düzeyinin gelişme göstermesi veya çocukların okula devam etmemesi durumunda yardımda kesinti yaşanır.

 
 
 
golge