Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
Almanca
İngilizce
Facebook
Twitter
instagram
Google Plus
Youtube
 

MÜLTECİLİK VE SIĞINMACILIKMültecilik Nedir?
Mülteci ilkesi dışında bulunan; ırk, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, ya da siyasi girişim sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan, ve ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen, ya da zulüm korkusu nedeniyle ülkesine dönmek istemeyen kişidir. Bu tanım Mültecilerin Durumuna İlişkin 1951 tarihli Sözleşme’de yer almaktadr. Sözleşme’de, “mülteci” terimine uluslararası düzeyde kabul edilmiş genel bir tanım getirilmektedir.

 
 
 
gölge