Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
Almanca
İngilizce
Facebook
Twitter
instagram
Google Plus
Youtube
 

ProjelerimizMülteciler Toplum Merkezi
Mültecilerin kayıt altına alınması, taleplerini iletebilecekleri masaların oluşturulması, mültecilere yönelik sorunların giderilmesi ve yardımların sistemli olarak takip edilmesi ile entegrasyon sürecindeki Suriyelilerin rehabilite edilmesi, Türk toplumu ile uyum sağlaması ve farkındalık çalışmaları yapılması için Mülteciler Koordinasyon Merkezi açılmıştır.

Suriyeliler Sosyal Yardım Yazılımı (SUKOM)
Mültecilerin şahıs ve aile bilgilerinin kapsamlı olarak kayıt altına alınması, takip edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporlanması için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri baz alınarak bir veri tabanı hazırlanmıştır. Bu veri tabanı Koordinasyon Merkezinde, Sosyal Yardım İşlerinde kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılımla, mülteciler alanında faaliyet gösteren farklı kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, sair kişilerin ve kuruluşların ortaklaşa üzerinde çalışabilecekleri ve birbirlerinden haberdar olabilecekleri bir yapıdadır. Bu vesileyle ailelere ihtiyaç bilgisi girilebilmekte (erzak, soba, vs. ), farklı alanlarda çalışan ( sağlık, eğitim, gıda vb.) derneklere iş atamaları yapılabilmekte, bütün yapılan bu işler, ihtiyaç ve teslimat bilgileri tek bir merkezden takip edilebilmekte ve yönetilebilmektedir. Yazılım Sivil Toplum Kuruluşlarının kendi yazılımları ile de entegre olabilmektedir.

Mülteciler İçin Sağlık Merkezi
Mültecilerin sağlık alanında yaşadıkları sıkıntıları gidermek açısından mültecilere yönelik bir sağlık merkezi derneğimiz tarafından hayata geçirilmiştir. Sağlık merkezinde; Kadın, Çocuk, Dahiliye ve Kardiyoloji olmak üzere dört klinikte doktorlar hizmet vermektedir. Merkezde iki de hemşire görev almaktadır. Sağlık merkezinde hastalar için ilaç temini ve laboratuvar hizmetleri de sunulmaktadır. Ayrıca merkezde Kulak Burun Boğaz, Göz, Diş, Cildiye ve ortopedi branşlarında da hizmet verilmektedir.

Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Projesi
Okullaşma oranlarının artmasının önündeki engellerden biri olarak tanımladığımız dil/iletişim sorunu hemen her alanda temel bir sorundur. Ancak özel olarak çalışabilecek/çalışan grupların temel düzeyde bir dil eğitimi ile hem çalışma koşullarındaki verimliliğinin arttırılması hem de iletişim konusundaki bağımlılığı temel bir düzeyde ortadan kaldırılarak kişilerin kendi sorumluluklarını alma, kendi sorunlarını çözmeleri önemlidir. Özellikle hizmet sektörü içinde ciddi bir istihdam alanı mevcutken, dil bilinmemesi nedenli ile mülteciler bu alanlarda istihdam edilememektedir. Öte yandan yetişkinlerin kenti kullanamaması sağlık hizmetlerine erişimden barınmaya kadar bir insanın hayatta kalabilmesi açısından oldukça önemli başlıklarda da bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Yine burada ortaya çıkan sorun dil sorunudur. Mülteciler hastanede, markette, sokakta iletişim kuramadıkları için adeta gölge insanlar gibi var olurken, kendilerini ifade etmekte zorlanmaktadırlar. Bu kapsamda Türkçe, Sınıf ve Yabancı Dil öğretmenlerine yönelik Marmara Üniversitesi işbirliğinde “Yabancılara Türkçe Öğretimi” ile ilgili 1 ay teorik 15 gün de uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimlerin sonucunda 21 öğretmen Sertifika 7 öğretmen ise katılımcı belgesi alarak yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yetkilendirilmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi eğitim programına katılan hocalarımız ile birlikte mültecilere yönelik yapılacak Türkçe dil kursları organize edilmekte çocuklara ve yetişkinlere Türkçe kursun verilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Project Lift Projesi
İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sanat Psikoterapistleri Derneği işbirliğinde Sultanbeyli ilçesinde savaş psikolojisi altında travma etkileri saptanan toplam 160 Suriyeli çocuğa sanat terapistleri eşliğinde 3 atölye çalışmaları belli aralıklar ile düzenlenmiştir.

Mülteciler İçin Misafirhane
Mülteciler için hayata geçirilen “Sultanbeyli Mülteciler Koordinasyon Merkezin” de barınma problemleriyle ilgili mültecilerin talepleri alınmakta ve yaşadıkları şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca dernek vasıtasıyla misafirlerin yararlanabileceği 3 katlı 50 kişilik bir misafirhane mültecilere hizmet vermektedir. Misafirhanede eşlerini Suriye savaşında kaybetmiş 2 Suriyeli kadın çocuklarıyla birlikte misafirhanede kalmaktadır. Yine misafirhanenin diğer bölümlerinde 37 Suriyeli genç kalmaktadır.

Mülteciler İçin Kültürel Projeler
25 Suriyeli çocuğa Mutluluğun Adresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sponsorluğunda İstanbul Oyuncak Müzesi ziyareti gerçekleştirilmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sultanbeyli Kültür Merkezinde İlçe Müftülüğünün destekleriyle Suriyeli kadınlara yönelik bir program düzenlenmiştir. Enka Okulları işbirliğinde, Barış için Müzik Korosu’nun konserine 25 Suriyeli çocuk katılmıştır. Project Lift işbirliğinde 25 Suriyeli Çocuk Koç Müzesini ziyaret etmişlerdir.

Mülteciler Kışın Üşümesin Projesi
Proje kapsamında Sultanbeyli ilçesinde ikamet eden Suriyeli mültecilere yönelik soba dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 
 
 
gölge