Refugees Association
 

Turkish Education CenterTurkish Education Center
2015 Aralık ayı itibariyle faaliyete geçen Mülteciler Eğitim Merkezi –MÜTEM- Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli yetişkinlere ve çocuklara Türkçe öğreterek topluma kazandırılmaları ve toplumla nitelikli iletişim kurmalarına katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

Türkçe Eğitim Kursları
Mülteciler Eğitim Merkezinde Türkçe eğitimi kursları, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiştir. Burada Türkçe kursları A1, A2 B1 seviyelerinde verilmekte olup her kur 150 saatten oluşur. Türkçe eğitimlerinde dört temel dil becerisinin (okuma, konuşma, yazma ve dinleme) kazandırılması amaçlanmıştır. Kurslara katılan öğrenciler, ünite ve kur sonu sınavlarıyla değerlendirilip başarılı olan öğrenciler dilerlerse bir üst kura geçmektedir.

Türkçe Konuşma Kulübü
Mülteciler Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin en çok ihtiyaç duyduğu konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla haftada bir gün çeşitli saatlerde konuşma etkinliği düzenlenmektedir. Böylelikle kursiyerler, Türkçe derslerinde öğrendiklerini konuşma kulübünde uygulama imkânı bulmaktadırlar.